!!> Reading ➵ Ben Ruhi Bey Nasılım ➭ Author Edip Cansever – Terrapin-info.co.uk

Ben Ruhi Bey Nasılım EPUB Ben Ruhi Bey Nas L M Author Edip Cansever Varunahuja.live G N M Z T Rk Iirinde Edip Cansever In Nemli Bir Yeri Oldu U Tart Lmaz Bir Ger Ek Ben Ruhi Bey Nas L M, Edip Cansever In Tragedyalar Ile A R Lmayan Yakup Kitaplar N N Bir Uzant S Say Labilir Cansever Bu Kitab Nda Da Insan N Trajik Varl Na E Ilmi , Saptaman N, Sergilemenin De Tesinde, Insan N A Ama G C N Hi Bir Durumda Yitiremeyece Ini Bir Daha Kan Tlam T R Ben Ruhi Bey Nas L M Da Bu Yarg Y Kan Tlayan Bir Edip Cansever Iiridir.

 • Paperback
 • 69 pages
 • Ben Ruhi Bey Nasılım
 • Edip Cansever
 • Turkish
 • 08 April 2017
 • 9754186944

About the Author: Edip Cansever

Is a well-known author, some of his books are a fascination for readers like in the Ben Ruhi Bey Nasılım book, this is one of the most wanted Edip Cansever author readers around the world.10 thoughts on “Ben Ruhi Bey Nasılım

 1. says:

  Rak lar d k l yor Ruhi Bey, ac lar ac lara ekleniyor.Bir demet karanfil oluyoruz Ruhi Bey ve art k solmaktan hi korkmuyoruz.

 2. says:

  Vaktinden nce anlaman n a k nl m Vaktinde anlaman n sevinci mi Ya da biraz ge kalman n O gereksiz tedirginli i mi Hangisi

 3. says:

  Ahhh, Ruhi Bey

 4. says:

  G rd n m hi suyun yanmas n tuzdaG rd m ben bu ya am boyu iniltiyiB y k bah elerin k k i indeSaks lardan birindeG rd m deUyurken uyand r lm gibiBeni bir sardunya b y tt belki.O ben kiBir kad nda bir ocuk hayaleti miBir ocukta bir kad n hayaleti miYaln zca bir...

 5. says:

  Bir kara par as san r insanD t m ba derdeKendisi a k denizlerde Ne de olsa herkes biraz l d rOtel m terileri en nde giderKendileri soyar kendilerini kendileri giydirirB y k kentlerin b y k tabutlar d r otellerNedense i te onlar g ky z ne g m l r nsan ya yorken zg rd r.

 6. says:

  Yap Kredi Yay nlar n n 40 y l zel bask s n kitap n n raf nda g r nce epey vakittir okumak istedi im bu kitab okumam n, art k, vaktinin geldi ini d nerek ald m kitab Ve okumaya ba lad mda diyelim ki bir pazartesiydi.Kitapta yer alan baz k s mlar daha evvelden okumu olsam da s z konusu iir oldu unda sadece iir mi, de il elbet okunu un kendisini...

 7. says:

  Ve o g n ilk defa l s n g rd Ruhi Bey So umu g vdesini g rd Donuk g zlerini, durmu kalbini G rd neye benzerse bir l Ben Ruhi Bey nas l m Mutlusunuz Ruhi Bey.

 8. says:

  Sar bir g n n kahverengi yar n na uzan yor Ruhi Bey Yanan limonlu un, k rm z bir k k n yan ndan nce h rpalan yor, sonra ok an yor Ve anl yor ki h rpalanmak i in ok anm Onbinlerce kedinin k m ldand bir semt Ruhi Bey Bir soru kadar ger ek, bir cevap kadar belirsiz Yan ba n zdaki bir dostunuz o Prova edilmi sahte sohbetler, t l g mlekler, s ms k kravatlar, i reti g l msemelerle dolu kentsoylular aras nda yapayaln z Ruhi Bey in sabah nda g ne parl yor buz ...

 9. says:

  ke ke kitab n son k sm ndaki koro k sm olmasayd , hatta ke ke Ruhi Bey bu kadar erken lmeseydi

 10. says:

  Edip Cansever bu iirin hikayesini yle anlatm Ben Ruhi Bey Nas l m adl kitab m , bug nden ocuklu uma do ru uzanan bir izgiyi b l m b l m yazarak s rd rmeyi d nm t m Ba tan d rt b l m de bu ama la yazm t m Kitap hem yava y r yordu, hem de bir yerde t kan p kalacak gibiydi Bir s re yazmay b rakt m Bir g n Krepen Pasaj nda bir ba ma oturuyordum Yazd , hava s cakt Pasaj da olduk a tenhayd Dipte, k ede bir garson uyukluyordu Diyebilirim ki, iirme bir dekor haz rlan yordu Edip Cansever bu iirin hikayesini yle anlatm Ben Ruhi Bey Nas l m adl kitab m , bug nden ocuklu uma do ru uzanan bir izgiyi b l m b l m yazarak s rd rmeyi d nm t m Ba tan d rt b l m de bu ama la yazm t m Kitap hem yava y r yordu, hem de bir yerde t kan p kalacak gibiydi Bir s re yazmay b rakt m Bir g n Krepen Pasaj nda bir ba ma oturuyordum Yazd , hava s cakt Pasaj da olduk a tenhayd Dipte, k ede bir garson uyukluyordu Diyebilirim ki, iirme bir dekor...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *