!!> Reading ➵ Ben Ruhi Bey Nasılım ➭ Author Edip Cansever – Terrapin-info.co.uk


Ben Ruhi Bey Nasılım G N M Z T Rk Iirinde Edip Cansever In Nemli Bir Yeri Oldu U Tart Lmaz Bir Ger Ek Ben Ruhi Bey Nas L M, Edip Cansever In Tragedyalar Ile A R Lmayan Yakup Kitaplar N N Bir Uzant S Say Labilir Cansever Bu Kitab Nda Da Insan N Trajik Varl Na E Ilmi , Saptaman N, Sergilemenin De Tesinde, Insan N A Ama G C N Hi Bir Durumda Yitiremeyece Ini Bir Daha Kan Tlam T R Ben Ruhi Bey Nas L M Da Bu Yarg Y Kan Tlayan Bir Edip Cansever Iiridir.


10 thoughts on “Ben Ruhi Bey Nasılım

 1. says:

  Rak lar d k l yor Ruhi Bey, ac lar ac lara ekleniyor.Bir demet karanfil oluyoruz Ruhi Bey ve art k solmaktan hi korkmuyoruz.


 2. says:

  Vaktinden nce anlaman n a k nl m Vaktinde anlaman n sevinci mi Ya da biraz ge kalman n O gereksiz tedirginli i mi Hangisi


 3. says:

  Ahhh, Ruhi Bey


 4. says:

  G rd n m hi suyun yanmas n tuzdaG rd m ben bu ya am boyu iniltiyiB y k bah elerin k k i indeSaks lardan birindeG rd m deUyurken uyand r lm gibiBeni bir sardunya b y tt belki.O ben kiBir kad nda bir ocuk hayaleti miBir ocukta bir kad n hayaleti miYaln zca bir...


 5. says:

  Bir kara par as san r insanD t m ba derdeKendisi a k denizlerde Ne de olsa herkes biraz l d rOtel m terileri en nde giderKendileri soyar kendilerini kendileri giydirirB y k kentlerin b y k tabutlar d r otellerNedense i te onlar g ky z ne g m l r nsan ya yorken zg rd r.


 6. says:

  Yap Kredi Yay nlar n n 40 y l zel bask s n kitap n n raf nda g r nce epey vakittir okumak istedi im bu kitab okumam n, art k, vaktinin geldi ini d nerek ald m kitab Ve okumaya ba lad mda diyelim ki bir pazartesiydi.Kitapta yer alan baz k s mlar daha evvelden okumu olsam da s z konusu iir oldu unda sadece iir mi, de il elbet okunu un kendisini...


 7. says:

  Ve o g n ilk defa l s n g rd Ruhi Bey So umu g vdesini g rd Donuk g zlerini, durmu kalbini G rd neye benzerse bir l Ben Ruhi Bey nas l m Mutlusunuz Ruhi Bey.


 8. says:

  Sar bir g n n kahverengi yar n na uzan yor Ruhi Bey Yanan limonlu un, k rm z bir k k n yan ndan nce h rpalan yor, sonra ok an yor Ve anl yor ki h rpalanmak i in ok anm Onbinlerce kedinin k m ldand bir semt Ruhi Bey Bir soru kadar ger ek, bir cevap kadar belirsiz Yan ba n zdaki bir dostunuz o Prova edilmi sahte sohbetler, t l g mlekler, s ms k kravatlar, i reti g l msemelerle dolu kentsoylular aras nda yapayaln z Ruhi Bey in sabah nda g ne parl yor buz ...


 9. says:

  ke ke kitab n son k sm ndaki koro k sm olmasayd , hatta ke ke Ruhi Bey bu kadar erken lmeseydi


 10. says:

  Edip Cansever bu iirin hikayesini yle anlatm Ben Ruhi Bey Nas l m adl kitab m , bug nden ocuklu uma do ru uzanan bir izgiyi b l m b l m yazarak s rd rmeyi d nm t m Ba tan d rt b l m de bu ama la yazm t m Kitap hem yava y r yordu, hem de bir yerde t kan p kalacak gibiydi Bir s re yazmay b rakt m Bir g n Krepen Pasaj nda bir ba ma oturuyordum Yazd , hava s cakt Pasaj da olduk a tenhayd Dipte, k ede bir garson uyukluyordu Diyebilirim ki, iirme bir dekor haz rlan yordu Edip Cansever bu iirin hikayesini yle anlatm Ben Ruhi Bey Nas l m adl kitab m , bug nden ocuklu uma do ru uzanan bir izgiyi b l m b l m yazarak s rd rmeyi d nm t m Ba tan d rt b l m de bu ama la yazm t m Kitap hem yava y r yordu, hem de bir yerde t kan p kalacak gibiydi Bir s re yazmay b rakt m Bir g n Krepen Pasaj nda bir ba ma oturuyordum Yazd , hava s cakt Pasaj da olduk a tenhayd Dipte, k ede bir garson uyukluyordu Diyebilirim ki, iirme bir dekor...


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *